دیدار سید محمد خاتمی با جمعی ازفرزندان شهیدان، پیشکسوتان و فرماندهان دوران دفاع مقدس