با تشکیل اولین جلسه پنجمین دوره هیئت مدیره مشخص شد:

مسئولیت‌های جدید در بنیاد باران

دوشنبه 1 آذر ماه 1395 - ساعت 13:37

اخبار باران-پایگاه تحلیلی بنیاد باران: به دنبال انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره بنیاد آزادی، رشد و آبادانی ایران (باران) مسئولیت‌های مختلف بنیاد نیز مشخص شدند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بنیاد باران، پس از تشکیل اولین جلسه پنجمین دوره هیئت مدیره،‌ مصوبات جلسه فوق درخصوص مسئولان اجرایی بنیاد در دوره جدید، به‌اتفاق آرا به‌مدت دوسال، بدین شرح تعیین گردید:
حسن یونسی سینکی؛ به‌عنوان رییس هیئت مدیره
جواد امام؛ به‌عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
زهرا نژادبهرام؛ به‌عنوان نایب رییس هیئت مدیره
پایان پیام

نظرات

پاسخ دهید