استان خراسان رضوی

اعضای هییت مدیره استان
 • سید حسن رسولی

  عضو

 • هادی پژوهش جهرمی

  عضو

 • حسین امینی

  عضو

 • حجه الاسلام علی اکبر علیزاده

  عضو

 • بتول گندمی

  عضو

 • علی فریدونی

  عضو

 • حمید رضا موحدی زاده

  مدیر عامل