نخستين سخنرانی سيدمحمد خاتمی بعد از فوت آيت‌الله هاشمی در نشست ۱۰۷ بنياد باران