نقد جامعه‌شناختی و زیبایی‌شناختی فیلم سینمایی «لانتوری»